Rekening en Verantwoording bij Bewind

rechtspraak

NB: Deze handleiding is geplaatst in april 2015, onderdelen zijn mogelijk niet meer actueel. Voor het indienen van uw rekening en verantwoording is momenteel (eind 2017) een pdf formulier beschikbaar, de digitale indiening met DigID is niet beschikbaar.

Iedereen kan bewindvoerder worden. De financiële verantwoording die hier bij komt kijken lijkt misschien wat ingewikkeld, maar aan de hand van mijn verantwoording van dit jaar, die ik voor een familielid heb ingediend laat ik in een aantal stappen zien hoe het moet.

Inloggen als Burger met DigID

Een niet-professionele bewindvoerder kan als burger met zijn DigID inloggen op het online loket van de rechspraak om de rekening en verantwoording in te dienen voor de persoon die onder zijn of haar bewind staat.

openingstijden op internet_07.00u tot 21.00u

Het Online Loket Rechtspraak is uitsluitend bereikbaar van 07.00u tot 21.00u

Rechtbank.nl was blijkbaar te duur, daarom zijn de rechtbanken te bereiken via rechtspraak.nl. Via loket.rechtspraak.nl kunt u inloggen voor de jaarlijkse financiële verantwoording. Dat was weer even zoeken hoor! Omdat het elke jaar opnieuw uitpluizen is hoe het ook al weer moest, maak ik dit verslag, zodat het voor mijzelf, en voor andere bewindvoerders makkelijker wordt om de verantwoording in te dienen.

Formulieren

Het is trouwens nog steeds mogelijk om een papieren verantwoording op te sturen. In het formulier staan zo ongeveer (niet precies) dezelfde posten als bij de online verantwoording.

Rekening en verantwoording

Waar het precies om gaat bij de verantwoording is mij niet duidelijk. Het is nu eenmaal wettelijk geregeld dat er een verantwoording moet komen, en iemand heeft daar formulieren bij bedacht. Mijn ingediende stukken zijn de afgelopen jaren telkens goedgekeurd zonder verdere vragen, dus ik zal het wel goed doen denk ik dan maar. Uit de formulieren blijkt dat een belangrijke indicator de toe -of afname van het vermogen is. Deze toe- of afname, moet kloppen met de opgegeven inkomsten en uitgaven.

Verder is het net als met een belastingaangifte gissen waar er nog meer op gelet wordt. Zelf probeer ik rekening te houden met normbedragen, zoals de toegestane beloning voor bewindvoering, en normbedragen voor kleding, schoenen en persoonlijke verzorging.

Veel bedragen zijn eenvoudig af te leiden uit jaaropgaven en/of facturen. Er hoeft géén complete boekhoeding te worden overlegd met elke uitgave, maar de bedragen op jaarbasis moeten reeel zijn.

Alleen voor vakantie-uitgaven worden bonnetjes gevraagd. Voor de andere wisselende kostenposten kan dus worden uitgegaan van een zelf opgesteld budget.

Excel rekenhulp bij Bewind

Voorbeeld jaarrekening in Excel

Als voorbeeld deel ik hier mijn excel bestand van een dergelijke budgetbalans. Op het eerste tabblad staan de inkomsten en uitgaven van de boedelrekening / betaalrekening en de daaraan gekoppelde spaarrekening. Er is geen sprake van vastgoed, aandelen of erfenissen en dergelijke, dus wat dat bereft is het een eenvoudige jaarrekening.

Het Financieel Jaaroverzicht van de bank met daarop de begin en eindsaldo’s van de rekeningen is een handig hulpmiddel bij het invullen van deze tabel. Deze stuur ik ook als bijlage mee met de verantwoording, als bewijs van de rekeningsaldo’s.

In de tabel staan de inkomsten (groen) en de uitgaven(rood)overzichtelijk onder elkaar. In het grijs staan posten die zowel positief of negatief kunnen zijn. In dit geval interne overboekingen van en naar de spaarrekening, en de rente. In het formulier van de rechtbank wordt gevraagd naar netto bedragen; van de inkomende spaarrente, trek is dus eerst de roodstand rente af.

Als alle vaste inkomsten en uitgaven, en de begin- en eindsaldo’s zijn ingevuld, kan met enkele sluitposten de balans op nul worden bijgesteld. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld ‘overige’ gebruiken.

Controleren en Indienen

Vervolgens kunt u controleren of de toe- of afname van het vermogen klopt met de begin- en eindsaldo’s. Zelf houdt ik in een apart tabelletje de vermogensontwikkeling van jaar tot jaar bij.

Stappen in het formulier

Met de zelfgemaakte balans bij de hand kan het (online) formulier eenvoudig worden ingevuld. Nadat u bent ingelogd met DigiD vult u het bewindnummer in uit de brief en de gegevens van de persoon die onder bewind staat (de rechthebbende). Daarna volgen uw eigen gegevens, en na een paar klikken kunt u de banksaldo’s, inkomsten en uitgaven invullen.

Ten slotte ziet u de toe- of afname van het vermogen, als dit klopt, dan hoeft u alleen nog maar het formulier met bijlagen op te slaan en in te sturen. U krijgt per email een ontvangstbevestiging.

Tip tot slot

Ik weet niet in hoeverre de databases van rechtbank, belastingdienst en UWV zijn gekoppeld. Deze zouden m.i. strikt gescheiden moeten zijn, maar voor de zekerheid zou ik voor de belastingaangifte dezelfde bedragen gebuiken als voor deze rekening en verantwoording.

Heeft u vragen over het indienen van een periodieke Rekening of Verantwoording? Stel deze dan hier! Laat het ook weten als u mijn excel voorbeeld heeft gebruikt. Suggesties en tips zijn welkom.

Jeroen

2 gedachten over “Rekening en Verantwoording bij Bewind”

 1. Onderstaande reacties zijn overgenomen van betaaldata.nl, waar dit bericht werd geplaatst in 2015. In verband met de reorganisatie van de websites van het NCFI is dit bericht verplaatst. Voor de volledigheid heb ik ook de reacties op deze manier overgezet.

 2. g.j. schreef:
  december 2, 2017 om 11:27 pm

  Als bewindvoerder van mijn aan Alzheimer lijdende moeder moet ik jaarlijks een verantwoording inleveren. Dit heb ik reeds een keer gedaan. Mijn moeder zit in een tehuis en heeft met een ‘CIZ-verklaring’ zeven dagen per week dagopvang in het tehuis. Het CAK int per maand automatisch haar AOW als onderdeel van haar bijdrage. Daar heb ik geen probleem mee. Maar het valt niet onder PGB. Waar moet ik deze bijdragen op het formulier ‘Rekening en verantwoording’ plaatsen? Het zijn volgens mij geen service kosten of toch wel?

  E.Kamerbeek schreef:
  oktober 9, 2017 om 8:21 pm

  Dank voor het voorbeeld, moet ook een verantwoording in vullen maar waar vind ik norm bedragen voor zak en kleedgeld?
  Op het cak vind ik voor 2016 een bedrag voor alleenstaande van €3608.00 mag ik dit dan opvoeren in een overzicht kosten voor kleed en zakgeld?

  A.H. de Wilde schreef:
  augustus 3, 2017 om 12:30 pm

  Bij overlijden van een onder bewind gestelde persoon zal de bewindvoerder meestal ook de periode na overlijden afhandelen. Dat resulteert dan in een vermogensopstelling die de notaris kan gebruiken bij de boedelverdeling.
  Welke verantwoording moet na overlijden op verzoek aan erfgenamen extra worden overlegd door de bewindvoerder? De gedetailleerde vermogensopstelling zelf zal behoren tot de te verstrekken informatie aan erfgenamen, maar is meer detail verplicht op verzoek?
  Kan bijv. gevraagd worden alle bankafschriften over een periode van enkele jaren te verstrekken in kopie of daarin alsnog inzage te geven? Bij onenigheid of achterdocht kan dat wellicht voorkomen, maar is de bewindvoerder verplicht daaraan te voldoen? De bewindvoerder had immers het vertrouwen van de erfgenamen bij de aanstelling als zodanig, want dat moet meen ik met schriftelijke instemming van alle betrokkenen.

  Het lijkt mij wat overdreven om verplicht verdere details te verstrekken, zeker als de rechtbank de jaarlijkse verslagen en financiële opstelling heeft gehad en geen nadere vragen stelde. Wat is uw mening?

  M schreef:
  mei 2, 2017 om 12:42 pm

  Hoi
  Er wordt gevraagd om een netto salaris, nou dit staat op de loonstrook. Ook wordt er gevraagd om tegemoetkoming reiskosten deze staan ook op de loonstrook. Moet ik nu de reiskosten van het netto salaris afhalen? Anders zou je deze er dubbel op hebben staan,Toch.
  Mijn broer krijgt per week zakgeld , dit wordt overgemaakt op zijn zakgeldrekening. Nu komt het wel eens voor dat hij geld overheeft en de week er na niet gaat pinnen, ik boek dan het zakgeld van die bewuste week retour naar zijn lopende rekening. In de RV schrijf ik alleen het gebruikte zakgeld op , moet ik het teruggeboekte ergens apart vermelden? Ik had zoiets van niet, daar het toch op de lopende rekening staat en bij het eindsaldo, heb ik dit goed? Sorry voor de vele vragen, maar ik heb het formulier al 6 keer ingevuld en kom niet op 0 uit en weet niet waar ik het moet zoeken.

  S v d Laan schreef:
  maart 31, 2017 om 9:21 pm

  Goedenavond,
  Op dit moment bezig met verantwoordng voor mijn dochter.
  Welke criteria hanteren zij over bijv. schulden.
  Stel het zijn 3 soorten schulden, gaan ze vragen elke schuld hoeveel is er overgebleven na 5 jaar?
  In het begin moet je schulden en bezittingen lijst opstellen en sturen. Moet je na 5 jaar dit overzicht weer sturen?
  Hopelijk kan ik een antwoord verwachten.
  mvrgr
  S.v.d.Laan

  betaaldata.nl schreef:
  april 3, 2017 om 6:35 pm

  Bij de rekening en verantwoording moet je periodiek (elk jaar) alles verantwoorden. Ik neem aan dat dat ook zo is bij de laatste keer als het voor vijf jaar is afgesproken.

  Ik denk van wel dus, maar bij onduidelijkheden over wat er wel en niet verantwoord moet worden kunt u misschien beter contact opnemen met uw rechtbank.

  Ik kan alleen helpen met het maken van een financieel overzicht van alle rekeningen.

  Martin schreef:
  maart 28, 2017 om 3:28 pm

  Hallo Jeroen,
  Dank voor je tips en het delen van je verslaglegging als bewindvoerder met ons.
  Je overzichten zijn duidelijk, maar ik heb toch nog een enkele vraag.
  Wat doe je met de ontvangsten/uitgaven die betrekking hebben op het afgelopen jaar (2016), maar die in dit jaar op de bankrekening van de bewindvoering verwerkt zijn? Vb. kosten eigen bijdrage CAK
  Mijn rechtbank vraagt een overzicht over 2016, dus t/m 31-12-2016

  betaaldata.nl schreef:
  maart 29, 2017 om 5:08 pm

  Beste Martin,

  In een boekhouding van een bedrijf is het gebruikelijk (niet altijd verplicht) om kosten die bij een bepaald jaar horen ook toe te schrijven aan dat (belasting-) jaar. Het gaat hier om de financiele administratie van een persoon of huishouden en dan lijkt mij dat onnodig ingewikkeld. Ik houd het zelf zo simpel mogelijk en kijk alleen naar de mutaties op de bankafschriften die binnen het jaar liggen waar het over gaat.

  Dat er aan het begin van het jaar een paar rekeningen betaalt zijn die betrekking hebben op het voorgaande jaar, is iets onvermijdelijks. Als je het steeds op dezelfde manier doet, maakt het ook niet niet zo veel uit. Volgens mij -maar dat is maar mijn mening en interpretatie- gaat het er om dat je aantoont dat de rekening op een verantwoorde manier is beheerd binnen de gemaakte afspraken or regels.

  Jeroen

  ps, ik zie dat ik een paar reacties gemist heb, zal er vaker naar kijken!

  Martin schreef:
  april 7, 2017 om 5:01 pm

  dank je Jeroen. Je hebt mij erg geholpen.

  Lila schreef:
  januari 3, 2017 om 1:03 pm

  Beste Jeroen,

  Ik kamp zelf met een aantal problemen. Het is voor mij nieuw ik hoop dat u mij misschien hopelijk kunt helpen!

  Groet lila

  Fred schreef:
  januari 2, 2017 om 12:53 pm

  Voor welke datum moet de rekening en verantwoording ingeleverd zijn, ik kan het nergens vinden.

  betaaldata.nl schreef:
  maart 29, 2017 om 5:24 pm

  Ik kan ook geen publieke informatie vinden. In de brief met de goedkeuring over 2015, die we in juli 2016 hebben gekregen. Staat de uiterste datum voor de rekening en verantwoording over 2016 vermeldt: voor 1 april 2017.

  Ans schreef:
  september 3, 2016 om 11:01 am Bewerken
  Goeden dag,

  Ik heb een aantal vragen. Mijn dochter van 23 woont bij ons thuis. Wat mag ik aan kostgeld rekenen. Ook wil ik graag weten hoe het precies zit met de brief die je eens in de 5 jaar moet opsturen. Mijn dochter van 23 functioneerd op 1.5 jaar. Zij is geheel afhankelijk. Het zal in de toekomst niet veel veranderen. Hoe moet de brief er ongeveer uit komen te zien.
  En tot slot is er ergens een site waar op ik kan zien wat ik wel en niet kan verantwoorden, dit vind ik soms best lastig. Wij hebben bv 2 auto’s een gebruikt mijn man voor zijn werk en de ander gebruik ik het meest voor mijn dochter, alleen betaal ik de verzekering en de belasting en kosten onderhoud uit eigen zak.Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet verantwoorden.

  Met vriendelijke groet

  Ans

  Frank schreef:
  mei 8, 2015 om 3:04 pm Bewerken
  Heb het inmiddels gevonden bij het CAK. Hartelijk dank voor de informatie

  Help Cash Int. schreef:
  mei 4, 2015 om 12:44 am

  Het CAK noemt normbedragen voor zak – en kleedgeld in verband met het aanpassen van een hoge eigen bijdrage zorgkosten bij verblijf in een instelling.

  De bedragen worden door het ministerie van VWS vastgesteld voor gehuwden en ongehuwden (respectievelijk € 5.471,- en € 3.517,- voor 2015). Ik denk dat deze bedragen een aardige indicatie zijn.

  Schoenen zou ik onder kleding rekenen, tenzij het om aangepaste schoenen gaat om medische redenen.

  Frank schreef:
  april 17, 2015 om 9:25 am

  Hartelijk dank voor de spreadsheet en de toelichting. Heb daar heel veel aan gehad bij het invullen van de R&V voor een familielid.
  Vroeg me af waar de normbedragen voor kleding, schoeisel & zakgeld te vinden is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *