Gezamenlijke Rekening (en/of rekening)

Het afsluiten van een gezamenlijk rekening gebeurd in de meeste gevallen wanneer twee personen gaan samen wonen. Het afsluiten van een gezamenlijke rekening is een manier om de gezamenlijke dagelijkse en vaste kosten te betalen. Welke soorten gezamenlijke rekeningen zijn er en hoe regel je het afsluiten ervan? En, wat zijn/is de regeling rondom jullie belastingaangifte?

Wat is een gezamenlijke rekening?
Wanneer twee of meerdere personen samen bankrekening aanhouden is er sprake van een gezamenlijke rekening. Alle rekeninghouders beschikken zelf over het geld op de gezamenlijke rekening. Dit betekent dat deze personen zonder toestemming van de ander(en):

  • geld kunnen opnemen
  • betalingen kunnen doen
  • geld kunnen storten

Als je geld op de gezamenlijke rekening stort betekent dit niet direct dat dit geld niet zomaar van de ander(en) is. Want wanneer er afspraken zijn vastgelegd, zoals bijvoorbeeld vanwege een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan hebben alle personen recht op het (deel van het) geld dat zij op de rekening hebben gestort.

Wat betekent CJ op een bankrekening?
Bij overboekingen vanaf een gezamenlijke rekening, verschijnt alleen de naam van de eerstgenoemde van de rekening. Dit leidt soms tot verwarring. Omdat binnen de banksystemen er slechts een beperkt aantal karakters kan worden gevoerd en omdat een aantal gegevens verplicht moeten worden ingevoerd bij overboekingen, is soms lastig om de namen van beide rekeninghouders in een overboeking te registeren. CJ betekent Compte Joint of in het Nederlands een gezamenlijke bankrekening, hierdoor is het duidelijk dat het een gezamenlijke rekening betreft.

Soorten gezamenlijke rekeningen

En/of rekening
De en/of rekeningen zijn de bekendste, de meest gebruikte en handigste gezamenlijke rekening. In het geval van koppels, betekent het aanhouden van een en/of rekening dat jullie beiden zonder toestemming van de ander geld kunnen storten en opnemen. Perfect voor de dagelijkse en maandelijkse lasten zoals bijvoorbeeld de boodschappen en het betalen van de huur. De vaste lasten kunnen zelfs automatisch van de en/of rekening worden afgeschreven. Vertrouwen in elkaar is echter van groot belang.

En/en rekening
Net als met de en/of rekening heb je inzicht in de gezamenlijke inkomsten en uitgaven. Het grootste nadeel is echter dat de één zonder de toestemming van de ander geen aankopen kan doen of geld van de en/en rekening kan opnemen. Er is altijd een handtekening van de verschillende rekeninghouders nodig. Dit is een enorm gedoe en niet echt handig voor bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen.

Gezamenlijke spaarrekening
Veel stellen vind het fijn om samen te sparen voor een gezamenlijk doel. Een gezamenlijke spaarrekening is dan een uitkomst. Iedere partner draagt bij aan het spaardoel. Je beheert de rekening samen en hebben allebei recht op het spaargeld. Een voorwaarde van een gezamenlijke spaarrekening is dat de tegenrekening ook een gezamenlijk rekening dient te zijn. Verder kan de belastingaangifte voor stellen die geen fiscale partners zijn, ingewikkeld worden. Verder kan het vermogen op de gezamenlijke rekening worden gebruikt om schulden van beide partijen mee af te betalen. Dit is een risico van een gezamenlijke spaarrekening.

Gezamenlijke spaardeposito rekening
Er worden door een aantal banken ook de mogelijkheid van een gezamenlijke spaardeposito aangeboden. Het depositogarantiestelsel geldt in dit geval voor beide rekeninghouders, dit betekent over het algemeen, in Nederland dat tot € 200.000 gedekt, mits beide rekeninghouders geen andere rekeningen bij de bank hebben.

Met wie kun je een gezamenlijke rekening afsluiten?

Vaak wordt een gezamenlijke rekening afgesloten met een partner. Maar naast je partner kun je ook een rekening afsluiten samen met je huisgenoten, familieleden, vrienden of je zakenpartner. Vooral wanneer je met anderen in een huis woont is het afsluiten van een gezamenlijke betaalrekening handig. Er zijn ook situaties waarbij een gezamenlijke rekening wordt afgesloten met een kind of een ouder. Op gezamenlijke spaarrekening spaar je samen geld en soms is het handig als je dit samen met je kind doet. Gezamenlijke rekeningen gaan uit van het vertrouwen dat men in elkaar heeft.

Gezamenlijke rekening met ouder/kind
Als ouders hun kind graag financieel willen ondersteunen kan een gezamenlijke spaarrekening handig zijn. Als ouderen hun financiële zaken zelf niet meer kunnen of willen regelen, kan men kiezen om een gezamenlijke bankrekening met hun kind(eren) af te sluiten. Dit lijkt handig, maar het kan tot vervelende situaties leiden, zoals bijvoorbeeld bij de belastingaangifte, maar ook bij het afwikkelen van een nalatenschap. In dit geval is een een bancaire volmacht een slimmere optie. De rekening staat volledig op naam van de ouder, maar een/de kind(eren) krijgen toestemming om die rekening te gebruiken.

Gezamenlijke rekening met bewindvoerder toegestaan?
Een en/of rekening of een rekening op naam van de bewindvoerder ‘inzake’ de betrokkene van de bewindvoering is NIET TOEGESTAAN. De enige uitzondering is de tenaamstelling van de bankrekeningen van echtparen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, waarbij de ene partner de bewindvoerder is en de andere partner de betrokkene is.

Gezamenlijke rekening afsluiten

Online aanvragen
Een gezamenlijke rekening afsluiten is over het algemeen eenvoudig. Jullie hoeven enkel een aanvraagformulier in te vullen en een kopie van ID-kaart of paspoort mee te sturen/brengen. Je zult vervolgens een bevestigingsmail ontvangen en het internetbankieren en de bankpassen zijn binnen een paar dagen geregeld.

Op locatie
Sommige banken willen echter persoonlijk afspreken en alles op locatie regelen. Vervolgens ontvangen jullie een overeenkomst die door de beide rekeninghouders dient te worden ontdertekent en teruggestuurd naar de bank.

Opzeggen gezamenlijke rekening
Wanneer jullie een gezamenlijke rekening willen opzeggen, dan dienen beide rekeninghouders akkoord te zijn en toestemming te geven. De rekening kan dan worden opgeheven, maar het is ook mogelijk dat één van de rekeninghouder de rekening aanhoudt en een deel van het geld wordt overgemaakt naar een rekening van de ander.

Overlijden en een gezamenlijke rekening
Over het algemeen geldt dat bij het overlijden van één van de rekeninghouders de andere rekeninghouder toegang tot de rekening na het overlijden van de ander behoudt. Betalingen, zoals periodieke overboekingen en automatische incasso’s, lopen meestal gewoon door. Het kan zijn dat erfgenamen bezwaar maken en dan kan het gebeuren dat de bank de rekening blokkeert. Een gezamenlijke rekening kan na een overlijden op één naam worden gezet. De meeste banken bieden service bij overlijden aan.

Wel of geen verklaring van erfrecht
Als de overledene een testament had is het principe dat er dan altijd een verklaring van erfrecht nodig is, maar de regels zijn per bank anders als het om een overleden ouder of ongehuwde/partner gaat, en eist men toch geen verklaring van erfrecht.

Kosten gezamenlijke rekening
De verschillende Nederlandse banken bieden verschillende betaalpakketten voor en/of rekeningen aan, en sommige bieden ook gezamenlijke en/en spaarrekeningen aan. Vergelijk de mogelijkheden en de aanbiedingen. Binnen de betaalrekeningen worden over het algemeen twee betaalpassen aangeboden voor de rekening.

Belastingaangifte bij gezamenlijke rekeningen
Een gezamenlijke rekening is onderdeel van de belastingaangifte in box 3, de vermogensrendementsheffing. Het zou het eenvoudigste zijn als de aangifte 50/50 zou zijn, maar helaas is dat niet zo. Jullie zullen door het door jaar heen moeten bijhouden wie welk bedrag heeft gestort en dat bedrag vermeld ieder van jullie in de belastingaangifte. Het saldo wordt dus niet door het aantal rekeninghouders gedeeld.

Voor fiscale partners is dit anders, omdat zij hun vrijstelling aan elkaar mogen overdragen en slechts één persoon geeft het spaargeld op bij de Belastingdienst.