Handleiding Rekening en Verantwoording bij Bewind

NB: Voor het indienen van uw rekening en verantwoording bij bewind is momenteel alleen een pdf formulier beschikbaar, de digitale indiening met DigID is tot nader bericht niet meer mogelijk. Download de rekenhulp in Excel voor het controleren van de bedragen.

rechtspraak

Iedereen kan bewindvoerder worden. De financiële verantwoording die hier bij komt kijken lijkt misschien wat ingewikkeld, maar aan de hand van mijn verantwoording van dit jaar, die ik voor een familielid heb ingediend laat ik in een aantal stappen zien hoe het moet.

Inloggen als Burger met DigID

Een niet-professionele bewindvoerder kan als burger met zijn DigID inloggen op het online loket van de rechspraak om de rekening en verantwoording in te dienen voor de persoon die onder zijn of haar bewind staat.

openingstijden op internet_07.00u tot 21.00u

Het Online Loket Rechtspraak is uitsluitend bereikbaar van 07.00u tot 21.00u

Rechtbank.nl was blijkbaar te duur, daarom zijn de rechtbanken te bereiken via rechtspraak.nl. Via loket.rechtspraak.nl kunt u inloggen voor de jaarlijkse financiële verantwoording. Dat was weer even zoeken hoor! Omdat het elke jaar opnieuw uitpluizen is hoe het ook al weer moest, maak ik dit verslag, zodat het voor mijzelf, en voor andere bewindvoerders makkelijker wordt om de verantwoording in te dienen.

Formulieren

Het is trouwens nog steeds mogelijk om een papieren verantwoording op te sturen. In het formulier staan zo ongeveer (niet precies) dezelfde posten als bij de online verantwoording.

Rekening en verantwoording

Waar het precies om gaat bij de verantwoording is mij niet duidelijk. Het is nu eenmaal wettelijk geregeld dat er een verantwoording moet komen, en iemand heeft daar formulieren bij bedacht. Mijn ingediende stukken zijn de afgelopen jaren telkens goedgekeurd zonder verdere vragen, dus ik zal het wel goed doen denk ik dan maar. Uit de formulieren blijkt dat een belangrijke indicator de toe -of afname van het vermogen is. Deze toe- of afname, moet kloppen met de opgegeven inkomsten en uitgaven.

Verder is het net als met een belastingaangifte gissen waar er nog meer op gelet wordt. Zelf probeer ik rekening te houden met normbedragen, zoals de toegestane beloning voor bewindvoering, en normbedragen voor kleding, schoenen en persoonlijke verzorging.

Veel bedragen zijn eenvoudig af te leiden uit jaaropgaven en/of facturen. Er hoeft géén complete boekhoeding te worden overlegd met elke uitgave, maar de bedragen op jaarbasis moeten reeel zijn.

Alleen voor vakantie-uitgaven worden bonnetjes gevraagd. Voor de andere wisselende kostenposten kan dus worden uitgegaan van een zelf opgesteld budget.

Download Excel voor de Rekening en Verantwoording bij Bewind

Excel rekenhulp voor rekening en verantwoording bij bewind
Dowload Excel Rekenhulp voor indienen Rekening en Verantwoording bij Bewind

Voorbeeld jaarrekening in Excel

Als voorbeeld deel ik hier mijn excel bestand van een dergelijke budgetbalans. Op het eerste tabblad staan de inkomsten en uitgaven van de boedelrekening / betaalrekening en de daaraan gekoppelde spaarrekening. Er is geen sprake van vastgoed, aandelen of erfenissen en dergelijke, dus wat dat bereft is het een eenvoudige jaarrekening.

Het Financieel Jaaroverzicht van de bank met daarop de begin en eindsaldo’s van de rekeningen is een handig hulpmiddel bij het invullen van deze tabel. Deze stuur ik ook als bijlage mee met de verantwoording, als bewijs van de rekeningsaldo’s.

In de tabel staan de inkomsten (groen) en de uitgaven(rood)overzichtelijk onder elkaar. In het grijs staan posten die zowel positief of negatief kunnen zijn. In dit geval interne overboekingen van en naar de spaarrekening, en de rente. In het formulier van de rechtbank wordt gevraagd naar netto bedragen; van de inkomende spaarrente, trek is dus eerst de roodstand rente af.

Als alle vaste inkomsten en uitgaven, en de begin- en eindsaldo’s zijn ingevuld, kan met enkele sluitposten de balans op nul worden bijgesteld. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld ‘overige’ gebruiken.

Controleren en Indienen

Vervolgens kunt u controleren of de toe- of afname van het vermogen klopt met de begin- en eindsaldo’s. Zelf houdt ik in een apart tabelletje de vermogensontwikkeling van jaar tot jaar bij.

Stappen in het formulier

Met de zelfgemaakte balans bij de hand kan het (online) formulier eenvoudig worden ingevuld. Nadat u bent ingelogd met DigiD vult u het bewindnummer in uit de brief en de gegevens van de persoon die onder bewind staat (de rechthebbende). Daarna volgen uw eigen gegevens, en na een paar klikken kunt u de banksaldo’s, inkomsten en uitgaven invullen.

Ten slotte ziet u de toe- of afname van het vermogen, als dit klopt, dan hoeft u alleen nog maar het formulier met bijlagen op te slaan en in te sturen. U krijgt per email een ontvangstbevestiging.

Tip tot slot

Ik weet niet in hoeverre de databases van rechtbank, belastingdienst en UWV zijn gekoppeld. Deze zouden m.i. strikt gescheiden moeten zijn, maar voor de zekerheid zou ik voor de belastingaangifte dezelfde bedragen gebuiken als voor deze rekening en verantwoording bij bewind.

Heeft u vragen over het indienen van een periodieke Rekening of Verantwoording? Stel deze dan hier! Laat het ook weten als u mijn excel voorbeeld heeft gebruikt. Suggesties en tips zijn welkom.

Jeroen