Overlijden

Wanneer er een naaste komt te overlijden moet er, naast het regelen van de uitvaart, van alles geregeld worden. Uitvaartondernemers kunnen veel dingen regelen, maar niet alles. Daarom is het belangrijk om te weten wat er allemaal geregeld moet worden om nare verrassingen te voorkomen. Op deze pagina een lijst met alle instanties die zo snel mogelijk na het overlijden geïnformeerd moeten worden en andere zaken waar je aan moet denken.

Overlijden melden bij de gemeente
Nadat de overledene door de (huis)arts officieel doodverklaard is, moet je met de verklaring van overlijden van de arts, het overlijden bij de gemeente te melden. De gemeente maakt een akte van overlijden op en verwerkt dit in de gemeentelijke basisadministratie. Daarnaast meldt de gemeente het overlijden aan andere overheidsorganisaties, waaronder de Sociale Verzekeringsbank, het UWV en de Belastingdienst. Houd er rekening mee dat ondanks dat de Belastingdienst op de hoogte is van het overlijden, er nog wel een laatste aangifte (inkomsten)belasting moet worden gedaan.

Uitvaartverzekering
Controleer of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Met deze verzekering kun je de begrafenis-/crematiekosten (voor een deel) betalen. Bewaar in ieder geval altijd de bonnetjes en rekeningen van uitgaven rondom het overlijden, want de kosten die via de uitvaartverzekering niet vergoed worden, kunt je aftrekken van de erfenis.

Testament
Ga na of er een testament is en vraag deze op, dat kan via het centraal testamentenregister. Het is mogelijk dat in het testament iemand is aangewezen die de afwikkeling van de erfenis regelt. Deze persoon, de executeur, moet de hele erfenis zo goed mogelijk afronden. Als er geen executeur in het testament is genoemd, dan kan de notaris een verklaring van erfrecht opmaken. Deze verklaring is nodig om toegang te krijgen tot de bankrekeningen van de overledenen en om papieren te wijzigen die op naam van de overledene staan. Daarnaast kan de notaris je een boedelvolmacht geven, hiermee kun je de erfenis namens alle erfgenamen regelen.

Verzekeraars
Alle verzekeraars waar de overledene een verzekering had lopen, moeten worden geïnformeerd en deze verzekeringen moeten worden opgezegd. De ziektekostenverzekering en WA-verzekering kunnen direct worden opgezegd. Als de koopwoning van de overledene nog verkocht moet worden dan is het verstandiger om de inboedel- en opstalverzekering te behouden tot het huis verkocht is.

Bank
Naast verzekeringsmaatschappijen moet ook de bank op de hoogte worden gesteld van het overlijden. De bank blokkeert dan direct de rekening(en) zodat er in principe niets meer kan worden afgeschreven. Als de rekening een gezamenlijke rekening is, dient daarnaast de tenaamstelling van rekening veranderd te worden en automatische overschrijvingen van, onder andere, abonnementen en goede doelen moeten worden ingetrokken.

Overige instanties
Naast overheidsinstanties, banken en verzekeraars, moeten ook verschillende andere bedrijven op de hoogte worden gesteld om contracten aan te passen of te beëindigen. Bedrijven die automatisch incasseren en waarvan de levering niet zomaar kan worden stopgezet, denk hierbij aan gas, water en licht, dan kan worden gevraagd om een lager maandelijks bedrag in rekening te brengen.

Werkgever
Bij overlijden moet de werkgever een bedrag dat gelijk is aan een maandsalaris aan de partner of kinderen uitkeren. Dit is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het overlijden. Daarnaast moet de werkgever het salaris van de maand van overlijden en het vakantiegeld uitbetalen. Dit salaris en vakantiegeld is onderdeel van de nalatenschap en moet op een rekening op naam van de overledene worden gestort.

Koopwoning
Als de woning een koopwoning is en je woonde er samen met je partner in, dan kun je waarschijnlijk in de woning blijven wonen. Als er een hypotheek op de woning rust, dan is bij het afsluiten van die hypotheek vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Hiermee kan (een deel van) de hypotheek worden afgelost. Woonde de overledene alleen, dan dient de hypotheek te worden opgezegd. Controleer de hypotheekakte of de hypotheek boetevrij kan worden opgezegd.

Huurwoning
Als de woning van de overledene een huurwoning betreft, dient de woningbouwvereniging ingelicht te worden. Als de overledene alleen in het huis woonde, dan moet de huur zo snel mogelijk worden opgezegd. Woonde je samen met de overleden partner in een huurhuis, controleer dan of het contract op jouw naam staat en laat, indien nodig, het contract aanpassen.

Hierboven staan de meest belangrijke dingen die geregeld moeten worden na het overlijden. Natuurlijk is deze lijst niet af en zijn er meerdere dingen die geregeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van beleggingen, het terugbetalen dan wel kwijtschelden van leningen, het openen van bankkluizen, enz. Vaak is het raadzaam om een gespecialiseerd persoon in de arm te nemen die al deze dingen voor je regelt. Zorg er in ieder geval voor dat je alle documentatie bewaart en belangrijke beslissingen op papier zet (bijvoorbeeld het verplaatsen van de inboedel) om latere problemen te voorkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.