investeer in windpark oude maas

Investeren in windenergie

In de strijd tegen klimaatverandering worden duurzame energiebronnen belangrijker en in dit kader streeft de gemeente Hoeksche Waard ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Renewable Factory biedt een unieke obligatielening aan waarmee je kunt investeren in de drie gerealiseerde windturbines van POG REF Windparken B.V. gesitueerd aan de rechterzijde van de Heinenoordtunnel in het gebied “De Zomerlanden”. Door te investeren in lokale windenergie, kun je als individu meehelpen om een verschil te helpen maken. Bovendien krijgen omwonenden binnen een straal van 2 kilometer voorrang om financieel te profiteren van de opbrengsten van het project. Door deel te nemen draag je dus niet alleen bij aan de opwekking van groene stroom, maar ondersteun je ook energieonafhankelijkheid.

Voordelen van investeren in lokale windenergie

Een van de grootste voordelen van deze obligatielening is de aantrekkelijke rente van 5,0% die je ontvangt. Daarenboven wordt de beheervergoeding gedragen door de onderneming, wat betekent dat je nettorente rechtstreeks naar jouw investering gaat. Met een looptijd van 7 jaar krijg je de mogelijkheid om gedurende een langere periode te profiteren van stabiele rendementen.

Maar er is meer dan alleen financieel voordeel. Het windpark waarin je investeert, heeft een verwachte jaarlijkse elektriciteitsproductie van 34.900 MWh, genoeg om ongeveer 14.000 huishoudens van stroom te voorzien. Door deel te nemen aan dit project draag je dus bij aan de lokale groene energieopwekking en verklein je je ecologische voetafdruk.

Wat dit project leuker maakt, is dat omwonenden binnen een straal van 2 kilometer rondom het windpark, voorrang krijgen om financieel te profiteren van de opbrengsten. Dit betekent dat de directe gemeenschap als eerste kan deelnemen en profiteren van de voordelen van duurzame energie. Pas daarna wordt het project opengesteld voor een breder publiek.

Renewable Factory heeft een afnamepartij en Garanties van Oorsprong (GvO’s) opgezet om de groene stroom die door het windpark wordt gegenereerd te waarborgen en te verhandelen.

Investeer in lokale windenergie

Wil jij een verschil maken in de strijd tegen klimaatverandering? Wil je een positieve impact hebben op het milieu en tegelijkertijd financieel rendement behalen? Investeer dan gelijk in lokale windenergie en maak deel uit van de duurzame energierevolutie. Met de obligatielening van Renewable Factory, krijg je de mogelijkheid om financieel te participeren in een windpark en bij te dragen aan de opwekking van groene stroom. Help mee om duurzame gemeenschappen te bouwen en een duurzame toekomst te creëren en investeer ook in windenergie.