waterschapsbelasting 2021

Waterschapsbelasting 2021

Wat betaal je nu eigenlijk met de waterschapsbelasting 2021?

Nederland staat in de wereld bekend als een echt waterland. Wij hebben deze reputatie vanwege de lage ligging van Nederland en hoe onze ingenieurs iedere keer weer nieuwe manieren vinden om ons land te beschermen tegen stormen, hoog water en klimaatveranderingen. Door het verleden en deze kennis is Nederland vaak goed voorbereid op calamiteiten. Naast het beschermen van ons land zorgt de overheid ook voor schoon water in onze huizen, schone riolering in onze steden en blijft men op zoek gaan naar oplossingen voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van water en klimaatverandering. Dit alles heeft financiële consequenties.

Wie zijn er betrokken bij het water in Nederland?
Voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse waterwerken zoals dijken, sluizen, grondwaterpeil en dergelijke zijn de waterschappen verantwoordelijk. De gemeentes zorgen voor het beheer en onderhoud van de rioleringen in de steden en dorpen. De waterbedrijven zorgen ervoor dat er schoon water bij u in huis geleverd wordt.

Wat is waterschapsbelasting?

Om het beheer van de Nederlandse watersystemen te beheren en onderhouden is geld nodig. Daarvoor wordt waterschapsbelasting geheven. De waterschappen hebben de plicht om de waterschapsbelasting te heffen. Hiermee kunnen ze hun taken uitvoeren. Alle bewoners en eigenaren van gebouwen en terreinen betalen hier aan mee.

Wanneer betaal je waterschapsbelasting?

Iedere inwoner in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Eigenaren van huizen, gebouwen of natuurterreinen. Maar ook huurders van een kamer of woning.

Wat zijn de waterschaplasten?

De waterschapslasten of waterschap belastingen bestaan uit onder andere watersysteemheffingen, zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing.

Wat is watersysteemheffing?

De watersysteemheffing wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse waterkringloop én schoon drink- en oppervlaktewater. De verschillende waterwerken rondom de Nederlandse rivieren, maar ook de Deltawerken in Zeeland of de dijkophoging aan de Noordzee worden gefinancierd vanuit de watersysteemheffingen en iedereen betaalt hieraan mee. Er zijn verschillende categorieën watersysteemheffingen zoals watersysteemheffing ingezetenen, watersysteemheffing gebouwd (watersysteemheffing eigenaren) en ongebouwd, en watersysteemheffing natuurterrein binnendijks of buitendijks.

Wat is zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing?

Voor het afvoeren van afvalwater via het riool betalen huishoudens waterschapsbelasting in de vorm van de zuiveringsheffing woonruimten. De zuiveringsheffing woonruimten wordt aan één van de gebruikers van een woonruimte opgelegd (eigenaar of huurder). Wanneer een gebouw niet is aangesloten op het riool, betaalt men verontreinigingsheffing. Deze heffingen worden berekend op grond van vervuilingseenheden en hierbij is er een onderscheid tussen éénpersoonshuishoudens (1 eenheid) en meerpersoonshuishoudens (3 eenheden).

Aanslag waterschapsbelasting 2021

De hoogte van de verschillende waterschap heffingen worden bepaald door de individuele waterschappen. De hoogte van de verschillende heffingen waterschapsbelasting is per waterschap dus verschillend. De waterschapsbelasting wordt officieel geheven en geïnd door de waterschappen, maar de waterschapbelastingen kunnen ook door waterbedrijven of gemeentes worden geïnd. U kunt de aanslag waterschapsbelasting dus ontvangen van het waterschap in uw regio, uw gemeente of uw waterbedrijf.

Bezwaar waterschapsbelasting 2021

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag waterschapsbelasting. Het is essentieel dat u binnen 6 weken na de datum op de aanslag bezwaar aantekent bij de instantie die de aanslag heeft uitgebracht. Dat kan dus het waterschap, de gemeente of het waterbedrijf zijn.
De meest voorkomende redenen om bezwaar te maken tegen de aanslag waterschapsbelasting is wanneer er iets niet klopt op of in uw aanslag, of wanneer u het niet eens bent met de extra kosten van een aanmaning of dwangbevel.

Gemeente en waterschapsbelasting 2021

Er is nog wel eens verwarring over waterschapsbelasting en gemeentebelasting. De gemeente heft namelijk rioolheffing voor (de mogelijkheid tot) het gebruik van de riolering. De rioolheffing wordt over het algemeen betaald door zakelijk gerechtigden (doorgaans eigenaren) of gebruikers van huizen en/of (bedrijfs)gebouwen die belang hebben bij het beheer en onderhoud van de riolering door de gemeente. Met de rioolheffing financiert de gemeente de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater of regenwater, het beheer van het grondwaterpeil en het onderhoud van sloten, greppels en vaarwegen.

1 gedachte over “Waterschapsbelasting 2021”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.