Eindrekening en Verantwoording

Aan het einde van bewindvoering dient er een eindrekening en verantwoording te worden ingediend bij de rechtbank. Wanneer eindigt bewind? Wat is eindrekening en verantwoording bij bewindszaken en wat staat er in? Aan wie wordt de eindrekening en verantwoording voorgelegd en wanneer?

Eindrekening en verantwoording bewind
Een eindafrekening en verantwoording dient te worden opgesteld wanneer het bewind automatisch eindigt of wanneer er een verzoek bij de rechtbank is ingediend.

Eindrekening en verantwoording bij overlijden

Wanneer de onder bewind gestelde persoon (betrokkene) overlijdt dan eindigt de bewindvoering automatisch op de dag waarop de datum van overlijden van betrokkene. De opdracht van de bewindvoerder stopt hierdoor automatisch. De bewindvoerder dient dit zo snel mogelijk aan de kantonrechter door te geven. Dit kan schriftelijk of telefonisch. De rechtbank kan de bewindvoerder om de overlijdensakte of rouwkaart vragen. Ondanks dat de taken van de bewindvoerder eindigen vanwege overlijden van de betrokkene, heb je als bewindvoerder echter nog wel bepaalde verplichtingen.

Verplichtingen bewindvoerder bij overlijden onder bewind gestelde
Na het overlijden ben je als bewindvoerder verplicht om de erfgenamen zo snel mogelijk in te lichten. Verder ben u ook verplicht om alles te doen wat niet kan worden uitgesteld voor betrokkene, totdat degene die na hem tot het beheer van de goederen bevoegd is, dit heeft/hebben aanvaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het betalen van de opstalverzekeringspremie wanneer betrokkene een eigen woning had. Het is echter verstandig om terughoudend te zijn. De nieuwe rechthebbenden zijn de erfgenamen van de betrokkene. Tot slot dient de bewindvoerder ook de eindrekening en verantwoording einde van het bewind op te stellen.

Verklaring erfrecht of rechtbankakte
Erfgenamen dienen een door de notaris opgestelde verklaring van erfrecht of een door de griffie van de rechtbank afgegeven akte te overleggen aan de (voormalig) bewindvoerder. Hiermee kunnen zij aantonen wie de erfgenaam of erfgenamen zijn van de overledene en wie tot beheer bevoegd is/zijn. Ook in andere gevallen zal de kantonrechter (meestal)om een afschrift van een dergelijke verklaring van erfrecht of rechtbankakte vragen voor de door de bewindvoerder op te stellen eindrekening en verantwoording.

Wat staat er in eindrekening en verantwoording bij overlijden?
De eindrekening na overlijden van betrokkene wordt opgesteld door de voormalig bewindvoerder. Bij overlijden van de betrokkene dient het formulier Eindrekening en verantwoording na overlijden (pdf, 978,7 KB) te worden ingevuld.

Vaak dienen er ook bijlagen bij de eindrekening en verantwoording te worden bijgevoegd zoals bijvoorbeeld dus de verklaring van erfrecht, maar ook een eventueel testament, een bericht van het Centraal Testamentenregister, een bijlage met de namen van erfgenamen, en een bijlage met akkoordverklaringen van erfgenamen.

Wanneer moet de eindafrekening worden ingediend?
De eindrekening en verantwoording na overlijden van betrokkene dient binnen vier maanden na overlijden te worden afgelegd aan de erfgenamen ten overstaan van de kantonrechter.

Eindafrekening bewind niet vanwege overlijden

Aan het einde van bewindvoering dat niet eindigt door overlijden van betrokkene dient er ook een eindafrekening en verantwoording te worden opgesteld.

Automatisch einde van het bewind
Het bewind eindigt automatisch wanneer er sprake is van tijdelijk bewind, of als betrokkene (of de bewindvoerder) overlijdt, als de bewindvoerder onder curatele/bewindvoering wordt gesteld, of als het bewind overgaat in een onder curatele stelling.

Einde bewind aanvragen bij de rechtbank
In alle andere gevallen kan er een verzoek tot beëindiging van het bewind bij de kantonrechter worden ingediend. Bijvoorbeeld wanneer betrokkene zijn eigen belangen weer kan behartigen of wanneer men een andere bewindvoerder wilt. De kantonrechter kan ook zelf beëindiging van het bewind aan de bewindvoerder en betrokkene voorstellen.

Waar wordt eindrekening en verantwoording ingediend?

De eindafrekening en verantwoording dient in alle gevallen schriftelijk bij de rechtbank te worden ingediend.

Bij overlijden van betrokkene
De eindrekening en verantwoording bij overlijden dient met de nieuwe beheerders (erfgenamen) te worden besproken en bij akkoord door hen te worden ondertekend. De eindrekening wordt officieel afgelegd aan erfgenamen ten overstaan van de kantonrechter Als er geschillen of problemen zijn dan zal de kantonrechter daar een oordeel over vellen.

Wanneer bewind eindigt
In andere gevallen dient de de bewindvoerder bij het opstellen van de eindrekening gebruik te maken van het formulier Rekening en Verantwoording op rechtspraak.nl. Dit formulier dient aan betrokkene, of de opvolgende bewindvoerder of curator, te worden afgelegd. Wanneer deze akkoord gaat met de eindrekening, dient(en) deze het formulier te ondertekenen. Wanneer hij/zij niet akkoord is met de eindrekening en verantwoording, dienen de redenen daarvoor te worden aangegeven en genoteerd. Ook hier geldt dat de eindrekening en verantwoording ten overstaan van de kantonrechter wordt afgelegd en in specifieke gevallen zal de kantonrechter een oordeel uitspreken.

1 gedachte over “Eindrekening en Verantwoording”

  1. Waar kan ik vinden dat “De eindrekening en verantwoording na overlijden van betrokkene dient binnen vier maanden na overlijden te worden afgelegd aan de erfgenamen ten overstaan van de kantonrechter.”. Is die 4 maanden ergens wettelijk vastgelegd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.